Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................
                          Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

                          Adres zamieszkania

..................................................................

                                                e-mail
..................................................................

                                                telefon

WOLKOM.pl Jolanta Tomys
Komorowo 6
64-200 Wolsztyn

kontakt@wolkom.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy**
  • umowy dostawy następujących rzeczy**
  • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ***

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:

1.            …........................................................................

2.            …........................................................................

3.            …........................................................................

4.            …........................................................................

5.            …........................................................................

6.            …........................................................................

7.            …........................................................................

8.            …........................................................................

9.            …........................................................................

10.          …........................................................................

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru* :  .............................................................

 

 

…...................……………………………………

                                                                                                                                                                     podpis Konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy | *** niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy